MANGRT razvojna zaduga z.o.o.
LOG POD MANGRTOM 54
5231 LOG POD MANGRTOMRazvojno zadrugo Mangrt je leta 1995 ustnovilo 23 domačinov z namenom, da se pospešuje razvoj doline Koritnice. Zadruga je pridobila koncesijo za urejanje prometa na Mangrtski cesti, kjer v poletnem času skrbi za informiranje turistov, vzdrževanje ceste, ohranjanje čistoče in pobiranje takse. V letu 2008 je zaduga v sodelovanju z občino Bovec dokončala izgradnjo Hotela Šola v Logu pod Mangrtom. Zadruga upravlja s kombijem, redno pa sodeluje s krajevno skupnostjo in društvi pri različnih skupnih dejavnostih, pomembnih za življenje in delo v dolini.


KONTAKTI:

predsednik: Branko Vidmar
GSM: +386 41 796 484
E-naslov: 
branko.vidmar@linea-idrija.si
Društva