Beseda štoln izhaja iz nemške besede »Stollen«, ki pomeni jašek oziroma predor. Zgradili so ga leta 1905 zaradi potrebe po odvajanju vode iz rudnika svinca v Rablju (Raibl, danes Cave del Predil). Že kmalu po odprtju so ga loški rudarji uporabljali kot krajšo pot na delo. Med prvo svetovno vojno so avstro-ogrski vojaki nad odtekajočo vodo položili tramove in nanje pritrdili ozkotirno železnico. 4,8 kilometra dolg predor je pomenil strateško izredno pomembno transportno žilo, ki je omogočala najvarnejši pretok vojaške opreme in vojakov na soško fronto. Iz predora teče potok Roja, saj rudnik kljub zaprtju v letu 1991 še vedno odvodnjavajo. Vse do tega leta je Roja močno onesnaževala Sočo in z njo vse Posočje s težkimi kovinami, predvsem s svincem, pa tudi s cementnim mlekom. Leta 2005 so 100-letnico Štolna proslavili s proslavama v Logu in Rablju. Ob tej priliki so slovesno odkrili njegov obnovljen obokani vhod in pred njim uredili manjšo razstavo s prikazom zgodovinskega ozadja. Razstavljena je bila tudi rudniška lokomotiva, kakršno so uporabljali, ko je rudnik še deloval. Pošta Slovenije je v ta namen ob 100-letnici izdala priložnostno znamko in izdelane so bile tudi spominske razglednice.
Domov