Povzetek

Pod Stožami se je sredi novembra 2000 v dveh dnevih sprožil plaz, ki je kot drobirski tok prizadel 4 km oddaljeni Log pod Mangartom. 1.000.000 m3 materiala (zemlje, kamenja, drevesnih debel...) se je sprožilo na nadmorski višini med 1400 in 1600 m in se naložilo pretežno  na nadmorski višini 630 m. Posledice plazu, ki je po merah premaknjene mase na več kot 25 ha in odložene na več kot 15 ha eden največjih v Sloveniji do sedaj, so bile katastrofalne. Življenje je izgubilo 7 ljudi, porušenih je bilo 6 stanovanjskih in gospodarskih objektov in bolj ali manj poškodovanih še 23 objektov v Zgornjem Logu. S porušitvijo 2 mostov je bila prekinjena cestna povezava med Bovcem in Predelom, ki je življenjskega pomena za to območje. Zasuta in delno uničena je bila cesta na Mangart, večja škoda pa je bila storjena tudi na energetskih objektih. Neposredna škoda je bila ocenjena na skoraj 2 milijardi tolarjev. Na osnovi do sedaj izvedenih raziskav je ocenjeno, da je na plazišču še približno 3 milijone m3 materiala, potencialno nevarnega za nastanek novih plazov.


Opis območja

Območje pod Stožami, kjer se je 15. novembra 2000 sprožil prvi plaz, drugi, znatno obsežnejši, pa 17. novembra, je v geomorfološkem smislu zelo razgibano. Povprečen naklon pobočja pred splazitvijo je bil okoli 270. Iz temeljnega topografskega načrta sta v tem prostoru razvidni dve izraziti hudourniški grapi, okrog katerih se je sprožil plaz. Vzhodna grapa  poteka od Stož (n. m. v. 1680 m) prek Šteng (n. m. v. 1500 m) in se pod Počivalnikom združi z drugo, zahodno grapo, ki pa poteka od Malega Vršiča (n. m. v. 1650 m). Z nadmorske višine okoli 1280 m, na kateri se obe grapi združita, se je površinska voda iz obeh grap zlivala v Mangartski potok na nadmorski višini okoli 1220 m. Zahodno od Počivalnika, na zahodnem robu plazu, je še ena hudourniška grapa, ki poteka od nadmorske višine okoli 1500 m (Na skali) in se konča v strugi Mangartskega potoka na nadmorski višini 1185 m. 

Prvi plaz pod Stožami, ki se je sprožil v sredo, 15. 11. 2000, približno ob 13. uri, se je zaustavil ob sotočju Mangartskega potoka in Predelice na nadmorski višini okoli 905 m. Plazovina je z nadmorske višine med 1400 in 1600 m najprej zdrsela po pobočju do struge Mangartskega potoka na nadmorski višini 1200 m in verjetno takoj naprej po strugi do Predelice. Količina splazele mase, ki je potovala kot drobirski tok, ni znana. Čelo plazovine pri sotočju Mangartskega potoka in Predelice je bilo visoko okoli 10m, plazovina pa je bila odložena po in ob strugi Mangartskega potoka v dolžini 1450m.

Drugi plaz oziroma plaz, ki je bil nadaljevanje prvega, se je sprožil v prvih minutah usodnega petka, 17. 11. 2000, nekaj minut po polnoči. Dodatna splazela masa je potisnila pred seboj že razmočeno plazovino, odloženo vzdolž Mangartskega potoka po prvem plazu. Dodatne količine padavin med 15. in 17. novembrom ter pretežno zajezena voda Mangartskega potoka izza plazovine pod Mangartsko planino so bile zadostne, da je vsa plazovina v obliki drobirskega toka krenila proti Logu. Čelo plazovine se je zaustavilo niže od MHE Možnica ( nadmorska višina manjša od 600m), ki je bila zasuta nekaj metrov visoko.  Drobirski tok, je po pripovedovanju domačinov od sotočja Mangartskega potoka in Predelice potoval do Zgornjega Loga 4 do 5 minut ( razdalja okoli 2200m), torej s hitrostjo okoli 30 km/h. Vsa plazovina izpod Stož se je po dolini razlila v nekaj urah.Obnova

Na območju sprožitve plazu so bili izvedeni geomehanski in stabilizacijski ukrepi in urejeno odvodnjavanje. Pri Mangartski planini je bila zgrajena prodna pregrada z zaplavnim prostorom, urejen je bil Mangartski potok ter postavljen alarmni sistem, geodetske točke in klinometri. Že jeseni leta 2001 sta bili obnovljeni zajetji HE Log in Možnica. V soteski Predelice nad  Gornjim Logom je bil zgrajen razbijalec drobirskih tokov. Urejene so bile struga Predelice in Koritnice nad Novim mostom.

Zgrajenih je bilo 15 nadomestnih hiš, primarna in sekundarna komunalna infrastruktura s priključki, čistilna naprava pri Spodnjem Logu ter vodovod in vodohran. Omrežje v Spodnjem Logu v letu 2010 še ni bilo dokončano. Leta 2006 je bil zgrajen most čez Predelico - Mostarjev most (v spomin Mihaelu Štruklju - Mostarjevemu Mihu). Med letoma 2007 in 2009 je bila izvedena sanacija poškodovanega odseka Mangartske ceste, jeseni 2009 pa se je dokončala gradnja viadukta Predel, ki je dolg 128 m in premošča 60 m globoko sotesko Mangartskega potoka.


Viri: - Ujma 2001,
       - Žarko Mlekuž

Domov