LOVSKA DRUŽINA LOG POD MANGARTOM
Log pod Mangartom 52a
5231 Log pod Mangartom

Starešina, kontaktna oseba: Damjan Muznik
GSM: +386 (0)41 657 033
E-naslov:
damjan.muznik@gmail.com


LD Log pod Mangrtom je bila ustanovljena leta 1947. Je članica LZS, LZ Gornje Posočje in OZUL . LD šteje danes 31 članov.

Lovišče  LD Log pod Mangrtom je izrazito gorsko lovišče skupne površine 5156 ha. Od tega je lovne površine 4648 ha. Lovišče leži na nadmorski višini od 480 do 2678 m.n.v. Klima je izrazito alpska z veliko padavinami. Skozi lovišče se razteza dolina Koritnice in Možnice  s pritoki Predilnice, Roje, Fratarce, Nemčlje ostali pritoki so hudourniške narave. Skoraj celotno lovišče leži v TNP.

Divjad v LD;

gamsi, srnjad, jelenjad, kozorogi, divji prašič-občasno, medved-občasno, jazbec, kune, svizci, šoje

Zavarovane vrste;

ruševec, divji petelin, gozdni jereb, belka, planinski orel in druge ujede, sove,  ris, divja mačka

LD Log pod Mangrtom ima v lasti lovski dom, dve lovski koči, visoke preže, krmišča za divjad, krmne njive, lovske steze in pašnike za divjad.

LD se po potrebi ukvarja tudi z lovskim turizmom, katerega prihodek se večinoma vrača nazajv lovišče. Člani vse ure v lovišču opravijo s prostovoljnim delom.

Cilji LD so ohranjanje neokrnjene narave in prosto živečih živalskih vrst v njej, vzdrževanje objektov, gorskih pasišč, lovskih stez in sodelovanje z TNP, PZS, GRS in lokalno skupnostjo.

Društva